Ministerstwo Sportu i Turystyki Konferencji z cyklu EUROPA KARPAT - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Konferencji z cyklu EUROPA KARPAT

Minister Tomasz Jędrzejczak wziął udział w kolejnej edycji konferencji z cyklu EUROPA KARPAT, której tematem była „Współpraca transgraniczna w regionie Karpat”. Konferencja została zorganizowana 25 lipca br. w hotelu Carpatia – Gościniec Bieszczadzki w Smreku koło Wetliny.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz dyskusji z udziałem parlamentarzystów z Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

Bardzo się cieszę, ze mogę być dziś w Karpatach. Karpaty to bowiem unikalny, drugi co do wielkości po Alpach, łańcuch górski w Europie, który dysponuje unikalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym – powiedział podczas swego wystąpienia minister Jędrzejczak, które poświęcone było priorytetom współpracy sektora turystyki w Karpatach, w tym jego zrównoważonego rozwoju. Uzyskanie zadawalających efektów w rozwoju turystyki jest możliwe dzięki szerokiej współpracy i połączeniu wszystkich sił zainteresowanych stron. Stąd potrzebna jest współpraca na wielu płaszczyznach, zarówno na poziomie administracji centralnej, samorządów województw, na szczeblu powiatowym i gminnym, a przede wszystkim wszelkich podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki działających w sektorze organizacji podróży i wypoczynku, transportu, zakwaterowania, wyżywienia, atrakcji turystycznych i innych. Minister dodał także, że istotne jest wprowadzenie innowacyjnego podejścia, dbałość o jakość, tworzenie i rozwój klastrów, a także ich współpraca w kraju i w wymiarze trans granicznym.

Zabierając podczas konferencji głos Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, w swoim wystąpieniu poświęconym tematowi kreowania i budowy „Marki Karpackiej” podkreślił, że zagadnienia te spotkają się z dużym uznaniem. Liczymy, że wdrożenie tego instrumentu przełoży się na turystyczny wzrost regionu.

Karpaty zamieszkuje aktualnie 18 milionów ludzi w 7 państwach: w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, na Ukrainie, w Rumunii i Serbii. Karpaty od lat są miejscem wypoczynku Polaków i gości z zagranicy.

do góry