Ministerstwo Sportu i Turystyki Oświadczenie Joanny Muchy, Minister Sportu i Turystyki - Sprostowania i wyjaśnienia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprostowania i wyjaśnienia

Oświadczenie Joanny Muchy, Minister Sportu i Turystyki

W związku z dzisiejszym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącym wypłaty wynagrodzenia dodatkowego dla pana Rafała Kaplera informuję:

w lutym 2012 roku wystąpiłam do Rady Nadzorczej NCS sp. z o.o. z wnioskiem o wstrzymanie wypłaty. Zawiłości w konstrukcji trzykrotnie aneksowanego kontraktu prezesa Kaplera budziły wątpliwości. Były one kluczowym argumentem do podjęcia decyzji o niewypłaceniu wynagrodzenia dodatkowego ze środków publicznych. Jestem przekonana, że moim obowiązkiem było wnikliwe zbadanie niejasności i skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez niezawisły Sąd.

Stroną sporu z Panem Rafałem Kaplerem o wypłatę wynagrodzenia dodatkowego wynikającego z kontraktu menedżerskiego jest spółka Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia sp. z o.o. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku spółka podejmie decyzję co do zasadności wnoszenia apelacji od wyroku.

do góry