Ministerstwo Sportu i Turystyki Sprostowanie artykułu „Kompromitacja Muchy: zapłacimy 1,5 mln za jej nieudolność”, opublikowanego w dzienniku "Fakt" - Sprostowania i wyjaśnienia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprostowania i wyjaśnienia

Sprostowanie artykułu „Kompromitacja Muchy: zapłacimy 1,5 mln za jej nieudolność”, opublikowanego w dzienniku "Fakt"

W odpowiedzi na publikację dziennika „Fakt” w dniu 8 sierpnia 2013 r. pt. „Kompromitacja Muchy: zapłacimy 1 500 000 zł za jej nieudolność” Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, iż wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. NCS sp. z o.o. wniosło sprzeciw od nakazu zapłaty.  Oznacza to, że nakaz nie jest prawomocny, nie została nadana klauzula wykonalności i nie podlega egzekucji. Samo wydanie nakazu zapłaty nie powoduje, po stronie Narodowego Centrum Sportu czy Ministerstwa Sportu i Turystyki obligatoryjności zobowiązania zapłaty kwoty określonej w nakazie zapłaty.

Dopiero wydanie prawomocnego wyroku rozstrzygnie o ewentualnych zobowiązaniach.

do góry