Ministerstwo Sportu i Turystyki Stanowisko MSiT w sprawie artykułu Janiny Blikowskiej „Marian Woronin już nie chce referendum" - Sprostowania i wyjaśnienia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprostowania i wyjaśnienia

Stanowisko MSiT w sprawie artykułu Janiny Blikowskiej „Marian Woronin już nie chce referendum"

Stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie artykułu Janiny Blikowskiej „Marian Woronin już nie chce referendum”, opublikowanym 18 września 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Z artykułu pani Janiny Blikowskiej  „Marian Woronin już nie chce referendum”, który ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”  18 września 2013 r. wynika, że były stosowane naciski na pana Mariana Woronina związane z  jego poparciem dla inicjatywy dotyczącej odwołania Prezydent Miasta St. Warszawy. Autorka artykułu pani  Janina Blikowska opisała sprawę w taki sposób, że  można  wnioskować, iż  pan Marian Woronin zmienił zdanie na temat referendum z obawy przed utratą  resortowych dotacji  dla jego imprez sportowych.

Sugestie autorki artykułu powołującej się na bliżej nieokreślone osoby z otoczenia sportowca  są bezpodstawne i  absurdalne.  Dofinansowanie zadań, w tym imprez sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” następuje w drodze otwartych  konkursów, do których może przystąpić każdy podmiot spełniający warunki zawarte w założeniach konkursowych. Na takich samych zasadach czyli otwartego konkursu przyznawane jest dofinansowanie m.in. na zadanie  „Czwartki lekkoatletyczne” realizowane przez Stowarzyszenie Sport Dzieci
i Młodzieży.

Niestety w tym wypadku autorka artykułu minęła się z prawdą, a zacytowana wypowiedź rzecznika prasowego MSiT  została wyjęta z kontekstu i skrócona, w wyniku czego wypaczono jej sens. Przekazana przez resort sportu informacja była odpowiedzią na pytania pani redaktor dotyczące  finansowania „Czwartków lekkoatletycznych” na przestrzeni ostatnich lat, wysokości tego dofinasowania i  jego prawidłowego  rozliczania a także pytania w jakich sytuacjach  stowarzyszenie byłoby zobligowane do zwrotu otrzymanych środków. Pani redaktor otrzymała na swoje pytania wyczerpujące odpowiedzi.

Sugerowanie opinii publicznej, że przyznawanie dotacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma jakiekolwiek przesłanki niemerytoryczne jest nieprawdziwe i odbiega od standardów rzetelnego dziennikarstwa.

 

 

 

do góry