Ministerstwo Sportu i Turystyki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Minister Sportu i Turystyki jest dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które przeznaczane są między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. poz. 2252).

Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych uzyskać można w ramach  ogłoszonych przez Ministra programów:

  1. Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu;
  2. Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA);
  3. Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Informujemy, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki wnioski o dofinansowanie zadania składane są za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z formularzem zamieszczonym w systemie AMODIT(formularz wniosku). Wypełniony formularz wniosku należy przesłać drogą elektroniczną (data nie może wykraczać poza termin składania wniosku). Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

do góry