Ministerstwo Sportu i Turystyki Pilotażowy program modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub edycja 2017 - Komunikaty -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty

Pilotażowy program modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub edycja 2017

Mamy przyjemność poinformować, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił Pilotażowy program modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub edycja 2017.

Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, służącej mniejszym klubom sportowym, dla których taka inwestycja będzie bodźcem do rozwoju.

Wsparcie dotyczy przebudowy lub remontu istniejących obiektów sportowych, a w zakresie wskazanym w niniejszym programie – również budowy obiektów sportowych oraz doposażenia ich w sprzęt sportowy.

Najpełniej wpisujące się w założenia oraz cel programu typy zadań, w ujęciu rzeczowym, to modernizacje dotyczące przede wszystkim:

  • treningowych boisk piłkarskich/rugby;
  • aren w halach sportowych;
  • niecek na pływalniach;
  • przystani wioślarskich, kajakarskich i żeglarskich;
  • baz sportowych dla klubów kolarskich;
  • tras narciarskich;
  • lodowisk, torów lodowych;
  • kortów tenisowych;
  • ponadto baz sportowych dla klubów w olimpijskich sportach walki, gimnastycznych, wspinaczkowych, strzeleckich, jeździeckich, łuczniczych.

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 12 do 23 czerwca 2017 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.

W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących treści Programu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień u pracowników Departamentu Infrastruktury Sportowej.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o wypłatę transzy dofinansowania przewidzianej na rok 2017, upływać będzie 15 listopada tego roku. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań, tak aby możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za zrealizowane prace) w ww. terminie

do góry