Ministerstwo Sportu i Turystyki Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - Program ponadlokalny -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Program ponadlokalny

Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej

Celem Programu jest w pierwszym rzędzie szeroko rozumiana poprawa stanu tej infrastruktury sportowej, której znaczenie wykracza poza wąski kontekst terytorialny miejsca, w którym jest ona zlokalizowana. Dotyczy to przy tym nie tyle samej infrastruktury, ile funkcji, jakie ta infrastruktura ma pełnić. Stąd też kluczowym punktem odniesienia w tej kwestii staje się użytkownik, zarówno ten masowy, użytkujący obiekt w ramach aktywnej formy spędzania czasu wolnego, stanowiącej jednocześnie ważny element profilaktyki zdrowotnej, jak również sportowiec wyczynowy, którego podstawowym celem jest współzawodnictwo sportowe i maksymalizacja osiągnięć w tym zakresie.

Program jest ukierunkowany w szczególności na realizację poniższych zadań (tzw. zadań o charakterze priorytetowym dla Ministra Sportu i Turystyki):

  1. Budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych celem poprawy bazy treningowej klubów sportowych
  2. Budowa krytych lodowisk
  3. Budowa krytych pływalni na obszarach pozbawionych tego typu obiektów
  4. Budowa boisk do gier wielkich o wymiarach min. ok. 90x60m
  5. Budowa i modernizacja infrastruktury klubów kolarskich, zapaśniczych wioślarskich i kajakowych
do góry