Ministerstwo Sportu i Turystyki Kontakt -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Dyrektor: Marcin Żyłowski
z-ca dyrektora: Paweł Czwarno
e-mail: dis@msit.gov.pl
tel. (22) 2443 137
fax (22) 2443 237


Planowanie inwestycji strategicznych

tel. (22) 2447 332

Wydział inwestycji strategicznych

tel. (22) 2443 234, 2443 290

 

Wydział inwestycji regionalnych (program terenowy, remontowy, szkolny, lekkoatletyczny, ponadlokalny oraz Mały Klub, OSA oraz Sportowa Polska)

 

województwo dolnośląskie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2443 287

ocena techniczna: tel. (22) 2443 234

 

województwo kujawsko-pomorskie:

ocena ekonomiczno-finansowa OSA: (22) 2447 331

ocena ekonomiczno-finansowa pozostałe programy: (22) 2443 287

ocena techniczna: (22) 2443 236

 

województwo lubelskie:

ocena ekonomiczno-finansowa OSA: (22) 2443 287

ocena ekonomiczno-finansowa pozostałe programy: tel. (22) 2443 239

ocena techniczna: (22) 2447 312

 

województwo lubuskie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2447 314

ocena techniczna: (22) 2443 236

 

województwo łódzkie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2447 306

ocena techniczna: (22) 2447 357

 

województwo małopolskie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2447 314

ocena techniczna: (22) 2447 357

 

województwo mazowieckie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2447 310

ocena techniczna: (22) 2447 312

 

województwo opolskie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2447 306

ocena techniczna: (22) 2447 312

 

województwo podkarpackie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2447 331

ocena techniczna: (22) 2447 311

 

województwo podlaskie:

ocena ekonomiczno-finansowa OSA: (22) 2443 239

ocena ekonomiczno-finansowa pozostałe programy: (22) 2447 314

ocena techniczna: (22) 2447 311

 

województwo pomorskie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2447 310

ocena techniczna: (22) 2447 311

 

województwo śląskie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2447 306

ocena techniczna: (22) 2443 236

 

województwo świętokrzyskie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2443 239

ocena techniczna: (22) 2447 357

 

województwo warmińsko-mazurskie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2447 306

ocena techniczna: (22) 2443 234

 

województwo wielkopolskie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2443 239

ocena techniczna: (22) 2443 236

 

województwo zachodniopomorskie:

ocena ekonomiczno-finansowa: (22) 2447 314

ocena techniczna: (22) 2447 357

 

 

 

 

 

 

 
do góry