Ministerstwo Sportu i Turystyki Otwarte Dane Plus - nowe funkcjonalności rejestrów w turystyce - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Otwarte Dane Plus - nowe funkcjonalności rejestrów w turystyce

Celem projektu jest m.in. skorelowanie prowadzonej przez gminy ewidencji innych obiektów z Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich

2 sierpnia 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie na temat nowych funkcjonalności rejestrów w turystyce w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) - Dane Otwarte Plus. Poprowadził je Dominik Borek, Zastępca Dyrektora w Departamencie Turystyki. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów oraz Związku Miast Polskich. Celem projektu jest m.in. skorelowanie prowadzonej przez gminy ewidencji innych obiektów z Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich.

Na spotkaniu przedstawiono projekt systemu teleinformatycznego - Rejestry publiczne w turystyce. Oprogramowanie ma stanowić realne wsparcie urzędów administracji publicznej w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Ułatwienia dotyczyć będą m.in. udostępniania na stronie internetowej danych dotyczących skategoryzowanych przez poszczególnych marszałków województw obiektów hotelarskich oraz danych dotyczących innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, wpisanych do ewidencji w gminie. Działania projektu, poza wzrostem dostępności danych zgromadzonych w rejestrach turystyki, pozwolą na poprawę ich jakości oraz promocję dobrych wzorców w działalności hotelarskiej. Ogólne założenia systemu były wcześniej opiniowane m.in. z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, izb gospodarczych i stowarzyszeń branżowych.

 

  • Otwarte Dane Plus - logo
    Otwarte Dane Plus - nowe funkcjonalności rejestrów w turystyce
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry