Ministerstwo Sportu i Turystyki Projekty PPP w turystyce -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekty PPP w turystyce

Dane liczbowe:

W Polsce w latach 2009-2014 ogłoszono 342 postępowania w trybie PPP – z czego zawarto 82 umowy. Oznacza to, że co piąte postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji (dane z raportu „Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013” Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015)

Na 342 postępowania: 77 dotyczyło sportu i rekreacji – 25% postępowań; 19 dotyczyło turystyki – ok. 5% postępowań. Na 82 umowy: 11 dotyczyło sportu i rekreacji – 13% umów; 4 dotyczyło turystyki – ok. 5% postępowań.

 

Wybrane projekty PPP z obszaru sportu, rekreacji, turystyki i rewitalizacji:

 1. Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze;
 2. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów z udziałem podmiotów prywatnych;
 3. Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. "Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju”;
 4. Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem bocznokołowym Lubecki;
 5. Park Wodny - Termy Nałęczowskie EURO SPA 2012;
 6. Koncesja na budowę i zarządzanie gminnym portem turystycznym w Mielnie;
 7. Wykorzystanie statków wycieczkowych Laguna i Nimfa w celu świadczenia usług turystycznego pasażerskiego transportu wodno-śródlądowego;
 8. Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej.

Opis wybranych projektów (1,3,4) znajdą Państwo w załączniku. Uwaga: nie wszystkie projekty zostały zrealizowane (tj. w niektórych ogłoszono tylko postępowanie i nie doszło do podpisania umowy).

Wykaz projektów dot. turystyki, które mogłyby być realizowane w formule PPP:

 • Inwestycje w infrastrukturę turystyczną (budowa, rozbudowa i modernizacja)
 • Rozwój transportu turystycznego, w tym portów turystycznych, szlaków kolejowych
 • Zarządzanie trasami i szlakami turystycznymi (w tym poprawa dostępu do atrakcji turystycznych dla osób niepełnosprawnych)
 • Budowa infrastruktury towarzyszącej turystyce kwalifikowanej m.in. punktów rekreacyjnych wzdłuż szlaków, parkingów przy atrakcjach turystycznych, stworzenie punktów widokowych
 • Budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych (parki wodne, kompleksy sportowe)
 • Rewitalizacja obiektów zabytkowych na cele turystyczne

 

Projekty hybrydowe:

Istnieje możliwość połączenia formuły PPP z możliwościami wsparcia z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 –  są to tzw. projekty hybrydowe. Realizacja takich projektów może umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego pozyskanie niezbędnego wsparcia finansowego dla realizacji projektów w formule PPP.

do góry