Ministerstwo Sportu i Turystyki Efekt Polski - Sukces Euro 2012 powyżej oczekiwań - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Efekt Polski - Sukces Euro 2012 powyżej oczekiwań

Po ponad 140 dniach od zakończenia Euro 2012 w Polsce eksperci podsumowali rzeczywiste rezultaty organizacji w naszym kraju trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie. W przypadku Euro 2012 mamy do czynienia z Efektem Polskim, którego wpływ na gospodarkę, rozwój zagranicznego ruchu turystycznego oraz wizerunek kraju, będzie większy od efektu barcelońskiego. Ponadto, organizacja Mistrzostw Europy w Polsce przyniosła wyniki lepsze od pierwotnie zakładanych. 

 

Dzięki Euro 2012 Polskę każdego roku może odwiedzać o 766 tys. turystów zagranicznych więcej, wobec prognozowanych 489 tys. osób. Wyższe od zakładanych mogą być również dodatkowe wpływy z turystyki zagranicznej w latach 2013 – 2020. Zamiast prognozowanych dodatkowych 4,2 mld zł mogą wynieść 7 mld zł, co jest wynikiem aż o 67% lepszym. Skumulowany pozytywny wpływ Euro 2012 na na PKB w latach 2008 – 2020  może wynieść 21,3 mld zł.  

W trakcie Euro 2012 Polskę odwiedziło ponad 677 tys. zagranicznych turystów i kibiców ze 123 krajów świata. Na stadionach bawiło się 296 tys. cudzoziemców, natomiast poza arenami piłkarskimi, czyli np. w strefach kibica, restauracjach, barach czy miejscach publicznego oglądania meczów zlokalizowanych na świeżym powietrzu, liczba ta była o jedną czwartą większa niż na stadionach i wyniosła 370 tys. zagranicznych gości. Dodatkowo w Polsce w trakcie Turnieju przebywało ok. 8,4 tys. dziennikarzy zagranicznych, 2,4 tys. członków piłkarskich reprezentacji narodowych oraz ok. 400 wolontariuszy zagranicznych.

Na znaczący w porównaniu z prognozami wzrost wydatków gości zagranicznych niewątpliwie miała wpływ organizacja Turnieju, dzięki której turyści zyskali poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Duże znaczenie dla osiągnięcia tego sukcesu miała też niezwykle przyjazna atmosfera stworzona podczas Euro 2012 przez wszystkich Polaków, którzy witali zagranicznych gości uśmiechem, zgodnie z hasłem „Feel like at home”. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez PBS wśród cudzoziemców w trakcie Turnieju. Wynika z nich, że 85% zagranicznych gości czuło się w Polsce bezpiecznie, 92% bardzo dobrze oceniło atmosferę panującą w naszym kraju w trakcie Turnieju i 85% wysoko oceniło organizację Mistrzostw w Polsce.  

 

Czym jest Efekt Polski?

Już dzisiaj eksperci określają wpływ przygotowań i organizacji Euro 2012 w Polsce  Efektem Polskim, którego oddziaływanie na gospodarkę, wizerunek i rozwój kraju jest znacznie szersze, niż w przypadku efektu barcelońskiego. Na Efekt Polski składają się przede wszystkim takie elementy jak znaczne przyśpieszenie modernizacji infrastruktury i wzrost produktywności gospodarki, wzmocnienie wizerunku Polski za granicą, czy większy od prognozowanego wzrost zagranicznego ruchu turystycznego i przychody z tego tytułu. Dodatkowo, ważnym elementem Efektu Polskiego jest zbudowanie dużego kapitału społecznego. Do Efektu Polskiego zaliczyć również należy pozyskanie bardzo cennego know how w zakresie zarządzania złożonymi, dużymi i trudnymi przedsięwzięciami.    

 

Szansa na wyższe od oczekiwanych przychody z turystyki zagranicznej

Wzrost zagranicznego ruchu turystycznego dzięki Euro 2012 może być znacznie większy od wstępnych założeń. Dzięki pozytywnym opiniom gości zagranicznych, a także bardzo dużej liczbie pozytywnych informacji w mediach zagranicznych o naszym kraju, bardzo znacząco poprawił się wizerunek Polski. Potwierdzają to wyniki badań nad markami narodowymi. Z analiz przeprowadzonych na początku 2012 roku przez londyński Brand Finance Institute wynika, że Polska odnotowała w tym roku najwyższy wzrost wartości marki narodowej ze wszystkich 100 zbadanych krajów - aż o 75 proc. Wartość marki Polska wzrosła z 269 mld dolarów do 472 mld dolarów. Dzięki temu nasz kraj awansował do pierwszej dwudziestki państw o najbardziej wartościowej marce narodowej. Zdaniem ekspertów z Brand Finance Institute wpływ na to miała między innymi organizacja Euro 2012.

Łącznie, uwzględniając przychody z czerwca 2012 roku, dodatkowe wpływy z turystyki zagranicznej w związku z organizacją Euro 2012 w latach 2012 – 2020  mogą wynieść 8,1 mld zł.

 

Przyśpieszenie modernizacji infrastruktury kraju

Efekt Polski przygotowań i organizacji Euro 2012 to również przyśpieszenie realizacji strategicznych dla dalszego rozwoju kraju i komfortu życia Polaków inwestycji infrastrukturalnych. Wszystkie zrealizowane inwestycje były ujęte w planach i zostałyby zrealizowane także wówczas, gdyby Polska nie organizowała Euro 2012. Przygotowania do Mistrzostw wpłynęły na znaczące przyśpieszenie realizacji tych projektów. Zdaniem autorów raportu Impact, w przypadku transportowych inwestycji infrastrukturalnych przyśpieszenie to wynosi 3 – 5 lat, a w przypadku infrastruktury sportowej jest to aż 5 – 10 lat.

 

Dodatkowy przyrost PKB

Przygotowania i organizacja Euro 2012 przyniosą Polsce bonus w postaci dodatkowego przyrostu PKB.

Wartość skumulowanego prognozowanego przyrostu PKB wynosi 21,3 mld zł. Dzięki przygotowaniom i organizacji Euro 2012 Polska gospodarka będzie aż do roku 2020 zyskiwać dodatkowe pieniądze.Najważniejszym źródłem przyrostu PKB jest przyśpieszenie realizacji inwestycji w infrastrukturę transportową – 74,1% wzrostu PKB. Drugim w kolejności jest turystyka – 13,1% całego wzrostu PKB.

 

Kapitał społeczny – Polacy uwierzyli we własny sukces

Przygotowania do Mistrzostw oraz organizacja Euro 2012 pozwoliły na zbudowanie w Polsce niezwykle cennego kapitału społecznego. W trakcie Mistrzostw Europy Polacy poczuli się prawdziwymi gospodarzami i uwierzyli w swój własny sukces. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez PBS aż 93% Polaków uważa, że Euro 2012 przyczyniło się do wzmocnienia wizerunku Polski za granicą, 72% jest zdania, że przygotowania i organizacja Turnieju wpłynęły na rozwój gospodarczy kraju w czasach kryzysu, a 86% twierdzi, że jako kraj jesteśmy dobrzy w organizacji i zarządzaniu.

 

Dzięki Euro 2012 mamy unikalne know how

Efekt polski przygotowań i organizacji Euro 2012 to jednak nie tylko przyśpieszenie modernizacji infrastruktury, wzrost zagranicznego ruchu turystycznego, czy zbudowanie cennego kapitału społecznego. Eksperci zwracają uwagę na jeszcze jeden, niezwykle istotny i cenny aspekt przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Polsce.

Ponad 5-letnie przygotowania do Turnieju, a później sama organizacja trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie, pozwoliły na stworzenie w Polsce unikalnego know how w zakresie zarządzania trudnymi projektami. Polska zyskała kilkuset doświadczonych kierowników projektów na różnych szczeblach administracji publicznej i dołączyła do elitarnego klubu krajów, które są w stanie organizować największe i najbardziej złożone wydarzenia. W związku z tym umiejętności te mogą zostać wykorzystane w przyszłości przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, nie tylko o charakterze sportowym.

Jednym z najważniejszych elementów zdobytego know how jest umiejętność precyzyjnego i skoordynowanego zarządzania projektowego. Eksperci firmy Deloitte w raporcie „Zarządzanie projektowe w projektach strategicznych dla Polski na przykładzie Euro 2012” wskazują, że wartość korzyści finansowych dla Polski, wynikających z zarządzania projektowego, prowadzonego przez spółkę PL.2012 koordynującą przygotowania do Euro 2012,  wynosi ok. 70,5 mln zł.

 

Gospodarze Euro 2012 bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę

Ponad 5-letnie przygotowania i organizacja Mistrzostw w Polsce zostały również bardzo wysoko ocenione przez UEFA – właściciela Turnieju i partnera przygotowań Polski do Euro 2012. „Gospodarze Euro 2012 bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę. Trudno ją będzie w przyszłości przeskoczyć” – takimi słowami Michael Platini podsumował Mistrzostwa Europy w Polsce. Bardzo pozytywne oceny na temat Polski pojawiały się również w zachodnioeuropejskich mediach. „Polska błyszczy” donosił francuski Le Monde, z kolei brytyjski The Telegraph pisał „Polska to obecnie dynamiczny, pełen zapału i podniecający kraj”. Bardzo dobrą organizację Euro 2012 w Polsce docenili również zagraniczni kibice i turyści, którzy w trakcie Mistrzostw odwiedzili nasz kraj. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez PBS, 85% spośród nich pozytywnie oceniło organizację Mistrzostw w Polsce, 79% planuje ponownie odwiedzić nasz kraj, a aż 92% cudzoziemców poleci Polskę swoim znajomym, jako kraj atrakcyjny turystycznie.

 

Źródłami informacji na temat podsumowania Euro 2012 są:

  1. Raport IMPACTna temat wpływu przygotowań i organizacji  Mistrzostw Europy
    w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski - przygotowany przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego pod przewodnictwem naukowym profesora Ryszarda Rapackiego, na zlecenie spółki PL.2012. Perspektywa tego raportu to lata 2012-2020, w skali ogólnopolskiej.
  2. Raport „Przyjazdy cudzoziemców do Polski w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 na tle przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w czerwcu 2012 roku”– przygotowany przez Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Raport dotyczy jedynie przyjazdów cudzoziemców i ich wydatków w Polsce i jest rozszerzeniem dorocznych badań prowadzonych Instytut Turystyki. Perspektywa tego raportu to okres Turnieju w skali ogólnopolskiej.
  3. Raport „Zarządzanie projektowe w projektach strategicznych dla Polski na przykładzie Euro 2012”– przygotowany przez firmę Deloitte. Dotyczy szacowanych korzyści z przyjętego przez spółkę PL.2012 podejścia do zarządzania projektami w ramach przygotowań Polski do Euro 2012. 
  • Fot. 1
  • Fot. 2
  • Fot. 3
do góry