Ministerstwo Sportu i Turystyki Minister Witold Bańka spotkał się w Lozannie z Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Minister Witold Bańka spotkał się w Lozannie z Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Minister Bańka po spotkaniu z szefem światowego sportu Thomasem Bachem: Europie zależy na walce o czysty sport

  • Minister Witold Bańka spotkał się w Lozannie z Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
  • Minister Witold Bańka spotkał się w Lozannie z Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Witold Bańka spotkał się w Lozannie z Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasem Bachem. Minister sportu i turystyki rozmawiał z szefem MKOl-u o kierunkach działań antydopingowych na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Rosji oraz przyszłości ruchu olimpijskiego.

Głos Polski coraz lepiej słyszalny na arenie międzynarodowej w kontekście walki z dopingiem!

To już kolejne konsultacyjne spotkanie szefa MKOl-u z ministrem Bańką po tym, jak został on członkiem Komitetu Wykonawczego WADA. Szef resortu sportu i turystyki reprezentuje w Światowej Agencji Antydopingowej 47 krajów członkowskich Rady Europy. Zwalczanie dopingu stanowi jedną z najważniejszych aktywności w dziedzinie sportu wyczynowego, a WADA w tym kontekście odgrywa kluczową rolę. Udział ministra Bańki w podejmowaniu strategicznych decyzji w ramach tej organizacji wzmacnia wizerunek Polski jako kraju walczącego z negatywnymi zjawiskami w sporcie, jak również w kontekście budowania szerszych bilateralnych relacji z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Dzięki utworzeniu POLADA (Polska Agencja Antydopingowa) i zmianom, jakie wprowadza ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, Polska dołączyła do światowej awangardy walki z dopingiem i wyznacza kierunki jej rozwoju.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Powstała w 1999 r. ze wspólnej inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i władz publicznych całego świata, które podpisały w tej sprawie deklarację. Zadaniem WADA jest wyznaczanie standardów walki z dopingiem oraz ich monitorowanie. Flagowym projektem Agencji jest Światowy Kodeks Antydopingowy i dokumenty niższego rzędu – międzynarodowe standardy, które wspólnie służą harmonizacji działań w zakresie walki z dopingiem.

W pracach Komitetu Wykonawczego WADA biorą udział m.in. przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (wiceprzewodniczący MKOl), narodowych komitetów olimpijskich oraz międzynarodowych federacji sportowych (np. sekretarz generalny FIBA). W posiedzeniach tego organu biorą też udział reprezentanci w randze ministra m.in. z Australii i Japonii, a także reprezentant państw afrykańskich.

do góry