Ministerstwo Sportu i Turystyki Ogłoszenie wyników konkursu na dofinansowanie w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ogłoszenie wyników konkursu na dofinansowanie w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Budżet Programu na rok 2018 to 18 700 000 zł

Zgodnie z decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 lutego 2018 r., zostały ogłoszone wyniki konkursu na dofinansowanie zadań w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych na rok 2018. Na ten cel przeznaczono kwotę 18 700 000 zł. Wśród złożonych ofert wyłoniono 83 podmioty, które otrzymają dotację finansową na realizację zadań.

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe będą realizowały następujące zadania:

  1. Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób z niepełnosprawnościami.
  2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski dla osób z niepełnosprawnościami.
  3. Wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.
  4. Promocja sportu osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się na stronie BIP:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2241,Lista-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-Programu-Upowszech.html

do góry