Ministerstwo Sportu i Turystyki Konkurs na „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” rozstrzygnięty! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Konkurs na „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” rozstrzygnięty!

Na realizację zadania przeznaczono 17 000 000 zł

W ramach rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” na zadanie „Wspieranie  organizacji  imprez  sportowych  dla  dzieci  i  młodzieży” dofinansowano 169 podmiotów, które spełniły formalno-merytoryczne kryteria określone w Programie.

Założenia programowe:

 1. promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
 3. krzewienie idei fair play,
 4. ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
 5. stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
 6. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 7. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik,
 8. identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
 9. zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
 10. aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.

​Podmioty uprawnionie do uzyskania dofinansowania:

Program adresowany  jest  do  podmiotów,  które  w  ramach  swojej  podstawowej  działalności statutowej  realizują  zadania  z  zakresu  upowszechniania  kultury  fizycznej, w  szczególności  do  polskich  związków  sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2243,Lista-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-zadan-w-2018-roku-.html

 • „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”
do góry