Ministerstwo Sportu i Turystyki Rozstrzygnięto Program „Sport dla Wszystkich”! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Rozstrzygnięto Program „Sport dla Wszystkich”!

Budżet na realizację Programu to 24 000 000 zł

W ramach programu Ministerstwo Sportu i Turystyki wesprze 352 podmioty, które spełniły kryteria formalno-merytoryczne określone w programie. Kwota dofinansowania w roku 2018 wynosi 24 000 000 zł.

Celem Programu jest:

• zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;

• tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

• wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

• promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej różnych środowisk i grup społecznych;

• promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

• przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości);

• promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;

• niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

W ramach Programu „Sport dla Wszystkich” dofinansowywane zostały następujące zadania:

  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
  4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2242,Lista-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-Programu-Sport-dla.html

  • Program „Sport dla Wszystkich”
do góry