Ministerstwo Sportu i Turystyki Turystyka w Polsce w 2017 r. - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Turystyka w Polsce w 2017 r.

Dane GUS pokazują wzrost w niemal wszystkich badanych obszarach

Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki zauważalna jest tendencja wzrostowa w najważniejszych aspektach turystyki przyjazdowej oraz krajowej w Polsce w roku 2017. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane z 11 obszarów:

 1. 83,8 mln liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski (wzrost o 4,1% w stosunku do 2016 roku)
 2. 18,3 mln – liczba przyjazdów turystów zagranicznych (wzrost o 4,5% w stosunku do poprzedniego roku).
 3. 8,7 mld USD (ponad 32,6 mld zł) wydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce (wzrost w stosunku do 2016 r. odpowiednio: o 8,8% w USD oraz 3,5% w PLN).
 4. 7,1 mld USD (26,7 mld zł) wydatki odwiedzających jednodniowych w Polsce.
 5. 15,8 mld USD (59,4 mld zł) łączne wpływy dewizowe z przyjazdowej turystyki zagranicznej (wzrost w stosunku do roku 2016 wyniósł odpowiednio 8,2% w USD oraz 3,1% w PLN).
 6. 45,9 mln (wobec 43,5 mln w 2016 r., co oznacza wzrost o 5,5%) – tyle podróży krajowych odbyli mieszkańcy Polski.
 7. 28 mln – krajowych podróży krótkookresowych (weekendowych), w stosunku do 26,5 mln w 2016 roku (wzrost o 5,7%).
 8. 17,9 mln – krajowych podróży długookresowych (urlopowo-wakacyjnych), wobec 17 mln w roku poprzednim (wzrost o 5,3%).
 9. 24,2 mld PLN wydatki poniesione w związku z wyjazdami krajowymi mieszkańców Polski (były wyższe niż rok wcześniej o 11,0%).
 10. 12 mln turystycznych podróży zagranicznych mieszkańców Polski (wzrost o 6,2% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku). 
 11. W efekcie zwiększonej aktywności turystycznej zarówno nierezydentów, jak i mieszkańców Polski (podróże na terenie Polski i za granicę) odnotowano wzrost łącznych wydatków w gospodarce turystycznej o 5,8% oraz stabilny udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB (na poziomie 6,0%, taki sam jak w roku 2016).

(źródło: GUS)

do góry