Ministerstwo Sportu i Turystyki II Kongres Zdrowia Pracodawców RP – Zdrowie a odpowiedzialny rozwój - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP – Zdrowie a odpowiedzialny rozwój

Minister Witold Bańka uczestniczył w panelu „Bezpieczeństwo zdrowotne obywatela a odpowiedzialny rozwój”

26 kwietnia Minister Sportu i Turystyki uczestniczył w sesji otwierającej II Kongres Zdrowia Pracodawców RP pn. „Bezpieczeństwo zdrowotne obywatela a odpowiedzialny rozwój”. Witold Bańka mówił o silnej korelacji aktywności fizycznej i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a także o roli resortu w upowszechnianiu sportu wśród Polaków.

Nie ma rozwoju, także gospodarczego, bez inwestycji w zdrowe i aktywne społeczeństwo, dlatego sukcesywnie zwiększamy nakłady na sport powszechny. W porównaniu do roku 2015 środki przeznaczane na szeroko pojętą aktywizacje społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży wzrosły o 93% – zaznaczył minister.

Debata toczyła się wokół głównych wyzwań stojących przed systemem ochrony zdrowia w Polsce. Zostały one poruszone w nawiązaniu do rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Obszary tematyczne debaty:

 • współczesne wyzwania cywilizacyjne, w których systemy ochrony zdrowia wspierają rozwój społeczny i gospodarczy państw
 • współpraca, partnerstwo i współodpowiedzialność przy realizacji polityk publicznych
 • rola polskiego sektora ochrony zdrowia w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • transformacja polskiego systemu ochrony zdrowia – spojrzenie w przyszłość

W panelu dyskusyjnym obok ministra Bańki uczestniczyli:

 • Zbigniew J. Król, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Beata Ambroziewicz, Prezes, Polska Unia Organizacji Pacjentów
 • Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor generalna, INFARMA
 • Anna Rulkiewicz, Wiceprezydent, Pracodawcy RP, Prezes Zarządu, Grupa LUX MED
 • Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Andrzej Sośnierz, Poseł na sejm RP, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2006–2007
 • Andrzej Mądrala, Wiceprezydent, Pracodawcy RP, Prezes Zarządu, Centrum Medyczne MAVIT
 • Moderatorem panelu był prof. Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Narodowa Rada Rozwoju
do góry