Ministerstwo Sportu i Turystyki Wizyta Ambasadora Holandii w MSiT - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Wizyta Ambasadora Holandii w MSiT

Współpraca między Polską a Holandią w obszarze sportu

Pan Ron van Dartel, Amabasador Królestwa Nideralandów spotkał się dziś z Ministrem Witoldem Bańką. Rozmowa dotyczyła współpracy obu państw w dziedzinie sportu. Szczególną uwagę rozmówcy zwrócili na kwestie związane z dobrym zarządzaniem, a także zwalczaniem dopingu w sporcie. Ambasador van Dartel podkreślił, że holenderski rząd jako jeden ze swoich priorytetów traktuje walkę z dopingiem i powziął konkretne zobowiązania, żeby skutecznie radzić sobie z tym zjawiskiem.

Minister Bańka wspomniał natomiast o swojej działalności w ramach Światowej Agencji Antydopingowej, a także o swoich planach związanych z kandydaturą na stanowisko przewodniczącego tej organizacji. Ponadto podkreślił, że w przyszłym roku w Katowicach odbędzie się Światowa Konferencja Antydopingowa - najważniejsze wydarzenie w środowisku antydopingowym.

  • Wizyta Ambasadora Holandii w MSiT
  • Wizyta Ambasadora Holandii w MSiT
  • Wizyta Ambasadora Holandii w MSiT
  • Wizyta Ambasadora Holandii w MSiT
do góry