Ministerstwo Sportu i Turystyki Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

Serwisy Informacyjne Turystyki dostępne pod adresem www.turystyka.gov.pl

Serwisy Informacyjne Turystyki, prowadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dostępne są pod adresem www.turystyka.gov.pl .

Umożliwiają publiczny dostęp do następujących rejestrów:

  • Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych  - CEOTiPUNPUT
  • Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – CEOTiPT - Archiwum
  • Centralny Wykaz Przewodników Górskich – CWPG
  • Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich – CWOS
  • Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich – CWOH

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wpisy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników stały się z dniem 1 lipca 2018 r. z mocy prawa wpisami do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Dotychczasowa Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) została zastąpiona przez Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT).

Minister właściwy do spraw turystyki na stronie internetowej obsługującego go urzędu udostępnia CEOTiPUNPUT, którą prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny http://ewidencja.ufg.pl .

 

 

  • Grafika dotycząca artykułu. 

Widoczne symbole związane z tematyką turystyczną.
    Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce
do góry