Ministerstwo Sportu i Turystyki Konkurs na realizację zadań w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku rozstrzygnięty! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Konkurs na realizację zadań w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku rozstrzygnięty!

„Umiem pływać” oraz zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Dofinansowywane zostały następujące zadania:

  1. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
  2. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Ministerstwo przeznaczyło na ten cel ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2019 kwotę 24 250 000 zł.

O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań mogły ubiegać się: 

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2466,Lista-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-zadan-w-ramach-sro.html

  • Konkurs na realizację zadań w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku rozstrzygnięty!
do góry