Ministerstwo Sportu i Turystyki Komitet Ministrów Rady Europy jednogłośnie potwierdził wybór ministra Witolda Bańki jako kandydata Europy na Przewodniczącego WADA - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Komitet Ministrów Rady Europy jednogłośnie potwierdził wybór ministra Witolda Bańki jako kandydata Europy na Przewodniczącego WADA

27.02.2019

Nowego szefa Światowej Agencji Antydopingowej poznamy 14 maja

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komitet Ministrów Rady Europy jednogłośnie potwierdził wybór ministra Bańki jako kandydata Europy na Przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Kandydaturę ministra na to stanowisko zaproponował Europejski Komitet Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA), który 30 stycznia br. przeprowadził na ten temat głosowanie. Minister Bańka zwyciężył w nim już w pierwszej turze, uzyskując poparcie zdecydowanej większości delegacji (28 głosów w stosunku do 16 Norweżki Lindy Helleland i 5 flamandzkiego ministra sportu Philippe’a Muytersa).

Decyzja Komitetu Ministrów oznacza, że minister Bańka staje się oficjalnie kandydatem regionu europejskiego w batalii o jedno z najważniejszych stanowisk w świecie sportu. Jego rywali poznamy oficjalnie 8 marca br., kiedy to upływa termin zgłaszania kandydatur władz publicznych na Przewodniczącego WADA. Intencją rządów jest wybór przyszłego szefa WADA jeszcze przed Światową Konferencją Antydopingową, która odbędzie się w Katowicach w listopadzie br. Decyzję rządów co do najważniejszej osoby w WADA poznamy 14 maja br., kiedy to podczas specjalnego posiedzenia władze publiczne całego świata wybiorą swojego kandydata. Pozwoli to przyszłemu Przewodniczącemu lepiej przygotować się do pełnienia tej funkcji, zanim oficjalnie obejmie stanowisko 1 stycznia 2020 r.

Minister Bańka od początku urzędowania jako Minister Sportu i Turystyki działał aktywnie na rzecz walki z dopingiem w sporcie. Począwszy od 2016 r. przeprowadził fundamentalne dla krajowego systemu antydopingowego reformy, dzięki którym wdrożony zupełnie nowy model orzekania w sprawach o doping w sporcie, utworzona została nowoczesna, wszechstronna i rozpoznawalna na całym świecie Polska Agencja Antydopingowa, a także niezależne Polskie Laboratorium Antydopingowe. Dzięki inicjatywom ministra Bańki Polska posiada jedno z bardziej postępowych ustawodawstw antydopingowych na świecie oraz sprawnie realizowany program antydopingowy. W stosunku do 2015 r. budżet narodowej organizacji antydopingowej (rolę tę pełni obecnie POLADA, a wcześniej Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie) wzrósł niemal czterokrotnie. Minister Bańka od maja 2017 r. zasiada w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej, gdzie reprezentuje kontynent europejski. Został do niego wybrany głosami wszystkich państw członkowskich Rady Europy.

Przypomnijmy, że minister Bańka już latem ubiegłego roku poinformował o zamiarze ubiegania się o stanowisko Przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Ogłosił wówczas swoją deklaracje programową, w której wskazał obszary niezbędnych reform, jakie planuje w przypadku objęcia tego stanowiska. Deklaracja obejmuje przede wszystkim postulat wzmocnienia sieci narodowych organizacji antydopingowych. Jak wskazują dane statystyczne, niemal połowa z państw reprezentowanych na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. nie posiadała w tamtym czasie takiej narodowej platformy walki z dopingiem w sporcie. Jedną z propozycji finansowania ich działań jest utworzenie Funduszu Solidarności Antydopingowej, do którego trafiałyby m.in. środki sponsorskie, dotąd niewykorzystywane na cele walki z dopingiem. Kluczowym projektem finansowanym ze środków Funduszu miałyby być partnerstwa antydopingowe, w ramach których bardzo dobrze działające narodowe organizacje antydopingowe pomagałyby swoim słabiej rozwiniętym odpowiednikom w innych krajach. Minister Bańka zapowiada również aktywną działalność na rzecz tworzenia nowych akredytowanych przez WADA laboratoriów antydopingowych, szczególnie w tych regionach świata, gdzie jest ich deficyt (w Afryce działa aktualnie tylko jedna taka placówka). Kolejne punkty programu ministra Bańki do poprawa komunikacji, zdecydowane angażowanie zawodników w walkę z dopingiem – w tym w zarządzanie WADA oraz narodowymi organizacjami antydopingowymi, jak również ścisła współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Minister Bańka jako kandydat na Przewodniczącego WADA chce też zdecydowanie stawiać na edukację i wdrażanie standardów dobrego zarządzania w systemie antydopingowym. 

do góry