Ministerstwo Sportu i Turystyki „Otwarte dane plus” - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

„Otwarte dane plus”

I posiedzenie Komitetu Sterującego ds. realizacji zadań na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu

27 lutego 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki zadań określonych w Porozumieniu o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu „Otwarte dane plus”. Komitet Sterujący jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki, a do jego zadań należy przede wszystkim zarządzanie przebiegiem realizacji projektu, w zakresie dotyczącym zadań Ministra określonych w Porozumieniu.

Spotkanie otworzyła Pani Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zaś prowadził – Dariusz Rogowski, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki jako Przewodniczący Komitetu Sterującego. Podczas posiedzenia zostały przedstawione podstawy prawne prowadzenia prac w obszarze projektu, oraz informacje dotyczące projektowanych możliwości technicznych systemu obsługującego Rejestry w Turystyce.

Ministerstwo Sportu i Turystyki jest odpowiedzialne za prowadzenie systemu z aktualnymi danymi Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich. W ramach projektu powstanie nowoczesny system dla turystów, umożliwiający szeroki dostęp do informacji na temat wszystkich usług noclegowych. Platforma, dzięki integracji z innymi rejestrami, może również zawierać m.in. informacje o obiektach przystosowanych dla niepełnosprawnych, instytucjach kulturowych, ścieżkach turystycznych.

MSiT do udziału w pracach nad projektem zaprosiło ekspertów z branży: Pana Gheorghe Mariana Cristescu – Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego, Przewodniczącego Społecznej Rady Turystyki, Pana Krzysztofa Szadurskiego – Wiceprezesa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz Pana Arkadiusza Osipiuka – Wicedyrektora Departamentu Komunikacji Internetowej w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Projekt „Otwarte dane plus” stanowi kontynuację projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, który jest obecnie realizowany w Ministerstwie Cyfryzacji i ma na celu stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania. Projekt otrzymał ponad 30 mln zł dofinansowania z środków Unii Europejskiej i ma być realizowany do 2021 r. 

 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
do góry