Ministerstwo Sportu i Turystyki Otwarte Dane Plus - nowe funkcjonalności rejestrów w turystyce - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Otwarte Dane Plus - nowe funkcjonalności rejestrów w turystyce

Celem projektu jest m.in. skorelowanie prowadzonej przez gminy ewidencji innych obiektów z Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich

2 sierpnia 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie na temat nowych funkcjonalności rejestrów w turystyce w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) - Dane Otwarte Plus. Poprowadził je Dominik Borek, Zastępca Dyrektora w Departamencie Turystyki. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów oraz Związku Miast Polskich. Celem projektu jest m.in. skorelowanie prowadzonej przez gminy ewidencji innych obiektów z Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich.

Na spotkaniu przedstawiono projekt systemu teleinformatycznego - Rejestry publiczne w turystyce. Oprogramowanie ma stanowić realne wsparcie urzędów administracji publicznej w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Ułatwienia dotyczyć będą m.in. udostępniania na stronie internetowej danych dotyczących skategoryzowanych przez poszczególnych marszałków województw obiektów hotelarskich oraz danych dotyczących innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, wpisanych do ewidencji w gminie. Działania projektu, poza wzrostem dostępności danych zgromadzonych w rejestrach turystyki, pozwolą na poprawę ich jakości oraz promocję dobrych wzorców w działalności hotelarskiej. Ogólne założenia systemu były wcześniej opiniowane m.in. z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, izb gospodarczych i stowarzyszeń branżowych.

 

  • Otwarte Dane Plus - logo
    Otwarte Dane Plus - nowe funkcjonalności rejestrów w turystyce
do góry