Ministerstwo Sportu i Turystyki Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Przypominamy o możliwości ubiegania się o środki finansowe Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF) w ramach systemu grantów

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z Departamentem Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przypominają o możliwości ubiegania się o środki finansowe Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF) w ramach systemu grantów.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF; http://www.visegradfund.org), jako organizacja międzynarodowa, powstał na podstawie wspólnej decyzji premierów rządów Czech, Polski, Słowacji i Węgier w czerwcu 2000 r. i zaakceptowanego przez nich Statutu, który ma rangę umowy międzynarodowej. Fundusz ma swoją siedzibę w Bratysławie (Republika Słowacka).

Zadaniem Funduszu jest promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między państwami i społeczeństwami Grupy Wyszehradzkiej (GW, V4) poprzez dofinansowywanie wspólnych wyszehradzkich projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz w dziedzinie promocji turystyki.

Można ubiegać się o wsparcie finansowe IVF dla projektów w ramach trzech programów grantowych:

  • grantów wyszehradzkich (Visegrad Grants),
  • grantów wyszehradzkich plus (Visegrad+ Grants),
  • grantów strategicznych (Strategic Grants).

Granty wyszehradzkie

http://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

Granty wyszehradzkie plus

http://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/

Granty strategiczne

http://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/

 

O granty IVF mogą się ubiegać konsorcja podmiotów utworzone z co najmniej 3 podmiotów pochodzących z krajów V4. Optymalnym rozwiązaniem jest jednak konsorcjum utworzone przez podmioty ze wszystkich państw V4. Członkami konsorcjum ubiegającego się o granty mogą być organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje naukowe, badawcze, przedsiębiorstwa (tylko jeśli konsorcjum z ich udziałem aplikujące o grant IVF funkcjonuje na zasadzie non-profit). Spośród potencjalnych wnioskodawców wyłączone są instytucje państwowe (ministerstwa, agencje, spółki skarbu państwa, ambasady, etc.) i osoby fizyczne.

 

do góry