Ministerstwo Sportu i Turystyki Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw turystycznych w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw turystycznych w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej

Zrównoważony rozwój turystyki

Komisja Europejska poinformowała o inicjatywie utworzonej w ramach Programu Prac COSME 2019 : Wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki i potencjału Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) turystycznych poprzez współpracę transnarodową i wymianę wiedzy.

Celem działania jest przede wszystkim:

  • zwiększenie współpracy transnarodowej i transgranicznej w celu umożliwienia zrównoważonego rozwoju MŚP z sektora turystyki
  • wspieranie zdolności i umiejętności MŚP w zakresie poszukiwania i wdrażania rozwiązań, które poprawiłyby ich zarządzanie i ogólne zrównoważenie turystyki
  • wspieranie innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej turystyki poprzez współpracę międzysektorową

Inicjatywa ma za zadanie rozwijanie i wdrażanie ponadnarodowych i międzysektorowych systemów wsparcia w celu zwiększania zdolności do zrównoważonego wzrostu MŚP w sektorze turystycznym.

Przewidziany budżet na dofinansowanie wybranych propozycji wynosi 5 000 000 EUR.

Maksymalne dofinansowanie jednego projektu wynosi 1 000 000 EUR.

Termin składania wniosków wyznaczono na 24 października 2019 r. do godz. 17:00.

Więcej informacji oraz wytycznych jest dostępnych pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/content/boosting-sustainable-tourism-development-and-capacity-tourism-smes-through-transnational_en oraz https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development

  • Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw turystycznych w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej
do góry