Ministerstwo Sportu i Turystyki 4 lata w MSiT pod kierownictwem ministra Witolda Bańki - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

4 lata w MSiT pod kierownictwem ministra Witolda Bańki

Podsumowanie działalności w latach 2016-2019

Szanowni Państwo,

ostatnie cztery lata to czas intensywnej pracy na rzecz budowy i konsekwentnego wdrażania długofalowej strategii rozwoju polskiego sportu, opartego na spójnej piramidzie szkoleniowej. Zaczęliśmy od trwałych fundamentów, znacząco zwiększając nakłady na sport powszechny. W 2019 roku przeznaczyliśmy na ten cel blisko 95% więcej środków niż w 2015. Wszystko po to, by stworzyć ogólnopolskie, systemowe rozwiązania, służące aktywizacji społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, na niespotykaną dotąd skalę.

Spójna piramida szkoleniowa

Innowacyjny Rządowy Program „KLUB”, dzięki któremu małe i średnie kluby sportowe otrzymują dofinansowanie na zakup sprzętu, organizację obozów czy wynagrodzenie trenera, stanowi od 2016 roku niezwykle istotne wsparcie dla jego beneficjentów. W ciągu czterech lat przeznaczyliśmy na ten cel 144 mln zł. O tym jak bardzo taki projekt był potrzebny świadczy niezwykle duże zainteresowanie środowiska – w latach 2016-2019 ponad 13 000 umów dotacyjnych z podmiotami z całego kraju. Kolejnym ważnym elementem fundamentów spójnej piramidy szkoleniowej jest reaktywowany ponad dwa lata temu Program Szkolny Klub Sportowy. Tylko w bieżącym roku z dodatkowych zajęć wychowania fizycznego korzysta blisko 350 000 uczniów, a wsparciem objętych jest kilkanaście tysięcy nauczycieli. Uzupełniająca te projekty Narodowa Baza Talentów, czy też służący efektywnemu poszukiwaniu zdolnej młodzieży Program SKAUT, z którym ruszyliśmy w tym roku, mają stworzyć mocne podwaliny sprawnie działającego systemu.

Następnym etapem budowania go są kadry wojewódzkie. Naszym założeniem jest, by młody człowiek spotykał się z ministerialnym wsparciem na każdym poziomie sportowego rozwoju. Między innymi dlatego przywróciliśmy finansowanie kadr wojewódzkich juniora młodszego i juniora oraz poszliśmy o krok dalej, wprowadzając finansowanie kadr wojewódzkich młodzieżowca. Aby nie tracić sportowych talentów, uruchomiliśmy Program team100. Pionierski projekt, którego celem jest bezpośrednie, dodatkowe wsparcie młodych, utalentowanych zawodników, członków kadr narodowych, uprawiających indywidualne dyscypliny olimpijskie, którzy w perspektywie najbliższych lat mają szanse stać się sportową elitą Polski. Każdy z członków team100 otrzymuje roczne dofinansowanie w wysokości około 40 000 zł. To wspólny Program Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Fundacji Narodowej oraz Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, który umożliwia zawodnikom łączenie kariery sportowej z nauką i podnoszeniem kwalifikacji. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, w ramach którego z dodatkowego finansowania korzysta już 250 sportowców w wieku do 23 lat. Starsi, utytułowani zawodnicy, trafiają z kolei „pod skrzydła” Spółek Skarbu Państwa, z którymi podpisują indywidualne umowy. Dodatkowe wsparcie, łącznie w ramach team100 i kontraktów z SSP, otrzymuje już ponad 330 zawodników.

Docenienie pracy trenera

Doceniliśmy również pracę szkoleniowców. Sportowiec, który sięgnie po medal igrzysk, mistrzostw Europy lub mistrzostw świata seniorów w dyscyplinach olimpijskich, może w ramach Programu Pierwszy Trener wskazać szkoleniowca, któremu zawdzięcza rozpoczęcie przygody ze sportem – dzięki temu otrzymuje on jednorazowy ekwiwalent w wysokości ok. 10 000 zł. Zwiększyliśmy także dofinansowanie wynagrodzenia dla trenerów kadr narodowych, jak również wysokość dodatku do pensji dla wybitnych szkoleniowców.

Sport osób z niepełnosprawnościami

W ostatnich latach sukcesywnie zwiększamy środki przeznaczane na sport osób z niepełnosprawnościami. Wprowadziliśmy szereg zmian ukierunkowanych na rozwój utalentowanych zawodników. Wzrosła liczba stypendystów oraz wysokość samych świadczeń. Sportowcy z niepełnosprawnościami należą również do elitarnego grona team100 – dodatkowe środki dla perspektywicznych zawodników to niezwykle istotny element budowania długofalowej strategii rozwoju polskiego sportu.


Infrastruktura sportowa

Równolegle z konsekwentnym tworzeniem spójnej piramidy szkoleniowej, rozwijamy infrastrukturę w całej Polsce. W latach 2016-2019 przeznaczyliśmy ok. 2,3 mld zł na ten cel. Kwota ta pozwoli na budowę, przebudowę lub modernizację, ponad 6000 obiektów, poczynając od tzw. małej infrastruktury sportowej, która powstaje m.in. w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA), poprzez większą, jak choćby wielofunkcyjne hale sportowe czy też obiekty przyszkolne, aż po inwestycje strategiczne z punktu widzenia rozwoju sportu wyczynowego.

Polityka antydopingowa

Troska o krzewienie i kreowanie idei czystego sportu jest jedną z fundamentalnych zasad naszych działań. Powstała ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, utworzyliśmy Polską Agencję Antydopingową, czterokrotnie zwiększyliśmy budżet na walkę z dopingiem, a miasto Katowice zostało wybrane gospodarzem Światowej Konferencji Antydopingowej. Zaostrzyliśmy również sankcje. Ostatnim akordem było wyodrębnienie instytucjonalne z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego akredytowanego przez WADA Polskiego Laboratorium Antydopingowego, co gwarantuje tej jednostce pełną niezależność. Dzięki sprawnie przeprowadzanym reformom jesteśmy dziś w światowej czołówce państw kreujących globalną politykę antydopingową.

To wszystko razem, w połączeniu ze zmianami legislacyjnymi i inicjatywami typu Akademia Zarządzania Sportem, czy też Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych, ma stanowić o sile polskiego sportu. Ważne jest, by kontynuować tę drogę i patrzeć w przyszłość.

Turystyka – dynamiczny rozwój

Ostatnie cztery lata to także dynamiczny rozwój polskiej turystyki. Świadczą o tym dane statystyczne, jak również opinie ekspertów. Jej wkład do narodowego PKB bliski jest 6%, a cały sektor tworzy prawie 700 tys. miejsc pracy. Polska jest chętnie wybieranym celem turystycznym zarówno przez rodaków, jak i obcokrajowców. W 2018 r. odbyliśmy 47,7 mln podróży krajowych. To aż o 19,5% więcej niż w 2015 roku. Pobyt w naszym kraju jest bezpieczny i atrakcyjny, dlatego podróżni z zagranicy również chętnie wybierają Polskę. W 2018 roku odwiedziło nas 19,6 mln turystów – to wzrost o 17,4% w stosunku do roku 2015.

Promujemy Polskę

Wraz z Polską Organizacją Turystyczną realizujemy szereg efektywnych działań promocyjnych. Jednym z nich jest akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, która ma na celu prezentację ogólnopolskiej oferty turystycznej i zachęcenie rodaków do korzystania z atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju, również poza głównymi okresami urlopowymi. Kampania z edycji na edycję cieszy się coraz większym zainteresowaniem, znacząco przyczyniając się również do popularyzacji miejsc jeszcze nieodkrytych. Mając na uwadze zmieniające się trendy, oprócz tradycyjnych form promocji, wykorzystujemy również nowoczesne narzędzia, jak np. influencer marketing. Ta metoda jest niezwykle autentyczna, a co za tym idzie bardzo efektywna.

Dbamy o bezpieczeństwo turystów

Jednym z najważniejszych wyzwań w obszarze legislacji było sprawne wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy PE i Rady w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Polska dokonała tego jako jedno z pierwszych państw członkowskich. Przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2018 roku, w powiązaniu z wprowadzonym przez nas dwa lata wcześniej Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (TFG), znacząco zwiększają poziom ochrony klientów biur podróży oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, przyczyniając się do rozwoju całej branży.

Polskie Marki Turystyczne

Chcemy, żeby polska oferta turystyczna była kompleksowa. Liczymy, że nasze działania zaowocują profesjonalizacją zarządzania turystyką na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Właśnie dlatego zainicjowaliśmy projekt „Polskie Marki Turystyczne”. 

Celem jest stworzenie sieci profesjonalnych organizacji zarządzających destynacjami turystycznymi na poziomie lokalnym i subregionalnym, które wraz z ROT-ami oraz Polską Organizacją Turystyczną tworzyłyby system organizacji turystycznych w Polsce. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem ekspercko-doradczym, a także pomocą w prowadzonych działaniach promocyjno-marketingowych. Ma się to przełożyć na wzrost rozpoznawalności polskich destynacji w kraju i za granicą oraz wydłużenie pobytów.

Rosnąca liczba turystów, coraz częściej podróżujący rodacy, dobra sytuacja całej branży czy też prestiżowe nagrody stanowią dla nas ważny miernik zrealizowanych działań i jednocześnie cenną motywację do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju polskiej turystyki.

 

Witold Bańka 

Minister Sportu i Turystyki 

  • 4 lata w MSiT
    4 lata w MSiT
do góry