Ministerstwo Sportu i Turystyki Komunikat MSiT - Sprostowania i wyjaśnienia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprostowania i wyjaśnienia

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że obecnie trwa spór sądowy wszczęty z powództwa Ekstraklasa S.A. o zapłatę 1,5 mln zł tytułem kary umownej w związku z  nieodbyciem się meczu o Superpuchar Polski. W trakcie procesu sąd dokona oceny twierdzeń zarówno powoda, jak i pozwanego Skarbu Państwa. W związku z tym, że spór sądowy się nie zakończył, nie dokonano zapłaty żadnej kwoty na rzecz Ekstraklasa S.A. związanej ze zgłoszonym przez Ekstraklasa S.A. roszczeniem. 

do góry