Ministerstwo Sportu i Turystyki Oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki ws. nieprawdziwych informacji dotyczących boisk wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012". - Sprostowania i wyjaśnienia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprostowania i wyjaśnienia

Oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki ws. nieprawdziwych informacji dotyczących boisk wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012".

W artykule Patryka Drabka pt. „Czy Orliki są szkodliwe dla zdrowia dzieci?”, który ukazał się  w „POLSKA The Times” oraz regionalnych wydaniach gazety 27 lipca 2015 r., znalazły się nieprawdziwe informacje jakoby na boisku wybudowanym w ramach rządowego programu „Moje Boisko-Orlik 2012” pojawił się szkodliwy granulat zawierający kadm, który spowodował konieczność hospitalizacji 8-letniego chłopca. Według autora artykułu toksyczne substancje znajdują się też na innych Orlikach.

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że do zdarzenia doszło na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach, które nie znajduje się na liście 2604 kompleksów sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Jest to pierwsze zgłoszenie podejrzenia szkodliwości wypełnienia sztucznej nawierzchni, co więcej niepotwierdzone żadnymi badaniami.

Zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz z typową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wypełnienie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim powinno posiadać Atest PZH  lub równoważny. Ponadto cały system sztucznej murawy (nawierzchnia i wypełnienie) musiał posiadać określone w założeniach parametry (zgodne z wynikami badań laboratorium akredytowanego przez FIFA), a także dokumenty potwierdzające ich spełnianie. Zgodnie z umową dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego beneficjent zobowiązany był po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania obiektu, utrzymać go na właściwym poziomie technicznym i zapewnić na ten cel niezbędne środki finansowe przez okres co najmniej 10 lat. Dopuszczone są zatem wszelkie wypełnienia, które posiadają atest PZH lub dokument równoważny. Przyjąć należy, że produkt dopuszczony do obrotu przez państwową instytucję atestującą nie jest szkodliwy dla zdrowia. 

do góry