Ministerstwo Sportu i Turystyki Sprostowanie do artykułu Dziennika Gazety Prawnej „Orliki Tuska do odstrzału” autorstwa P. Słowika i J. Styczyńskiego z dnia 09.08.2016 - Sprostowania i wyjaśnienia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprostowania i wyjaśnienia

Sprostowanie do artykułu Dziennika Gazety Prawnej „Orliki Tuska do odstrzału” autorstwa P. Słowika i J. Styczyńskiego z dnia 09.08.2016

Nieprawdą jest, że Rząd PiS planuje pogrzebanie ogólnopolskiego programu budowy boisk. Jest to daleko idąca retoryka, ocierająca się wręcz o manipulację redaktorów Dziennika Gazety Prawnej, a zaprezentowane w artykule tezy w sposób nieprawdziwy opisują stan faktyczny dotyczący polityki prowadzonej w stosunku do kompleksów Moje Boisko – Orlik 2012 .

Obaj redaktorzy przeprowadzili wywiad z Ministrem Witoldem Bańką (opublikowany w tym samym numerze), który wyraźnie zaznaczył, że nie ma możliwości tworzenia specjalnego narodowego programu naprawy orlików, ponieważ rząd Platformy Obywatelskiej tworząc program nigdy nie planował środków z budżetu państwa na ewentualne remonty 2600 obiektów. Minister przypomniał, że w umowach dotacyjnych na dofinansowanie z budżetu państwa budowy Orlików zawarte są zgodne postanowienia, które jednoznacznie wskazują, że to jednostki samorządu terytorialnego, otrzymujące dotację z budżetu państwa na budowę Orlików, są zobowiązane do ich utrzymania we właściwym stanie technicznym i finansowania wymaganych robót remontowych tych obiektów. Wskazał także, że istnieje możliwość aplikowania o środki w celu naprawy orlików, do programu modernizacji infrastruktury sportowej.

cyt. Dziennik Gazeta Prawna s. B9 (09.08.2016)

„Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej mamy, jako ministerstwo, do dyspozycji ok. 455 mln zł  na dofinansowywanie modernizacji i budowy obiektów sportowych. W ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej, na ten rok przewidzieliśmy blisko 46 mln zł, później tę kwotę jeszcze zwiększyliśmy o dodatkowe 8 mln zł, a i tak zapotrzebowanie było dwukrotnie większe. Dlatego nie stworzymy wielkiego programu naprawczego orlików, bo najzwyczajniej w świecie nie mamy na ten cel pieniędzy. A tak właściwie, to dlaczego resort właśnie teraz, miałby odpowiadać za błędy popełnione przy budowie orlików?

Czyli niech Orliki sobie gnuśnieją, bo nie ma pieniędzy na ich naprawę?

Tego nie powiedziałem. Mówię tylko, że brakuje środków na ogólnopolski projekt remontu boisk. Tak, jak wspomniałem,  mamy program modernizacji infrastruktury sportowej. Gminy, w których znajdują się podupadające obiekty, mogą aplikować o środki na ich naprawę.  Z mojej wiedzy wynika, że niektóre gminy ubiegają się właśnie o środki na naprawę orlików. Nie ma jednak, to jeszcze raz powtórzę, tyle pieniędzy w Funduszu, by zmodernizować wszystkie niszczejące obiekty.”

Do tej pory jedynie pojedyncze gminy złożyły  wniosek o dotację na remont  orlika. Wskazuje to zatem na ograniczoną skalę problemu. Taki stan rzeczy zaprzecza tezie redaktorów, jakoby „części orlików miało zaraz nie być”.

Należy zatem jeszcze raz podkreślić i jasno zaznaczyć, że nie jest intencją ministerstwa wywieranie negatywnego wpływu na funkcjonowanie orlików, czy dążenie do ich likwidacji. Kluczowy jest fakt, że tak orliki, jak i pozostałe tego typu boiska znajdują się we władaniu konkretnych właścicieli i to na nich spoczywa odpowiedzialność za stan i utrzymanie obiektu, co wynika wprost m.in. z przepisów ustawy Prawo Budowalne.

Ministerstwo nie przewiduje oddzielnego programu na modernizację kompleksów typu orlik. Jednak modernizacje tych kompleksów są możliwe w ramach istniejących ministerialnych programów, m.in. w programie modernizacji infrastruktury sportowej, co w wywiadzie dla Gazety Prawnej podkreślił minister Witold Bańka. 

Poniżej link do całego wywiadu udzielonego Dziennikowi Gazecie Prawnej przez ministra Witolda Bańkę:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/966238,minister-sportu-i-turystyki-podciete-skrzydla-orlikow.html

 

 

do góry