Ministerstwo Sportu i Turystyki Sprostowanie dot. Orlików - Sprostowania i wyjaśnienia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprostowania i wyjaśnienia

Sprostowanie dot. Orlików

W nawiązaniu do informacji, które pojawiły się w dniu 11 maja 2017 roku, na antenie radia RFM FM, dot. programu „Lokalny Animator Sportu” wyjaśniamy, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki przystępując do prac nad programem wsparcia w 2016 r. przeprowadziło badania i konsultacje społeczne z udziałem Animatorów pracujących na Orlikach dot. tego jak w rzeczywistości funkcjonuje program LAS.

Podczas konsultacji sami Animatorzy zwrócili uwagę na fakt, że w wielu miejscach zatrudnione osoby w ogóle nie prowadzą zajęć (istnienie tzw. pustych godzin) bądź też prowadzą je w sposób niedbały. W związku z tym, że program w licznych przypadkach funkcjonował źle, bądź nie funkcjonował wcale, podjęto konkretne działania zmierzające do wspierania wyłącznie tych Animatorów, którzy pracują efektywnie i zajmują się w sposób realny animowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży. W związku z tym zmniejszono liczbę Animatorów otrzymujących wsparcie, przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia Animatora (o 10%) i wzroście stawki godzinowej (o 27 %). Premiowane są również samorządy, które zatrudniają Animatorów na podstawie całorocznej umowy o pracę. Zmiany mają realny wpływ na podniesienie efektywności i wydajności pracy Animatorów a w konsekwencji przekładają się na realne upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży oraz optymalizują działanie Orlików.

Jednocześnie obecni lub byli Animatorzy pracujący przy programie LAS mogą korzystać ze środków MSiT, będąc zatrudnionymi w ramach dwóch nowych programów, działających na niespotykaną dotychczas skalę: Szkolny Klub Sportowy oraz Rządowy Program KLUB. Mają one na celu m.in. wsparcie trenerów i nauczycieli WF-u. Aktualnie w ramach programów ministerialnych dotacje trafiają do ponad 20 000 trenerów, nauczycieli WF-u i Animatorów rocznie. W latach 2007 – 2015 wsparcie otrzymywało zaledwie około 3 200 Animatorów rocznie. Regularne dofinansowanie nie trafiało ani do trenerów ani do nauczycieli WF-u.

Jednocześnie należy  podkreślić, że zgodnie z podpisanymi umowami nie ma możliwości aby Orlik zbudowany przy wsparciu inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 nie posiadał opieki instruktorsko-trenerskiej. Każdy z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie budowy kompleksu Orlik zobowiązał się w umowie inwestycyjnej do zapewniania na obiekcie trenera środowiskowego – opieki dla użytkowników na okres nie krótszy niż 10 lat od momentu oddaniu obiektu do użytkowania. Zadaniem MSiT nie jest wspieranie pracowników samorządów – jest to zadanie własne Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

do góry