Ministerstwo Sportu i Turystyki Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018 - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018

Na realizację Programu w roku 2018 MSiT zaplanowało kwotę 150 mln zł (nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne)

Celem „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego. Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej. Na jego realizację w roku 2018 MSiT zaplanowało kwotę 150 mln zł (nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne).

Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne, w tym inwestycje Centralnego Ośrodka Sportu, inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy, a także zadania inwestycyjne Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego.

Aplikowanie do programu przebiega dwuetapowo:

  • pierwszy etap - zgłoszenie do Planu Wieloletniego,
  • drugi etap - zgłoszenie do Planu Rocznego (termin złożenia dokumentów do 15 marca 2018 r.).

Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu jest zakwalifikowanie zadania do Planu Rocznego i akceptacja wniosku inwestycyjnego.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, z wyjątkiem:

  • zadań inwestycyjnych dotyczących szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego – do 70% wydatków kwalifikowanych;
  • zadań inwestycyjnych realizowanych przez akademie wychowania fizycznego – do 70% wydatków kwalifikowanych;
  • zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucję gospodarki budżetowej – Centralny Ośrodek Sportu lub Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy  – do 99% wydatków kwalifikowanych.

Więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2226,Program-inwestycji-o-szczegolnym-znaczeniu-dla-sportu-edycja-2018.html

do góry