Ministerstwo Sportu i Turystyki Jaki podmiot może złożyć wniosek o dofinansowanie? - FAQ -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

FAQ

Jaki podmiot może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioskodawcą może być podmiot, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie inwestycja,
  • posiada osobowość prawną (jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, etc.),
  • prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej i nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych i nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (w przypadku Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, wymagane jest jedynie prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej).
do góry