Ministerstwo Sportu i Turystyki Jakie dofinansowanie można otrzymać w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej? - FAQ -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

FAQ

Jakie dofinansowanie można otrzymać w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej?

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 3 mln zł w przypadku krytej pływalni lub krytego lodowiska oraz 2 mln zł w przypadku pozostałych zadań. W przypadku gdy zakres zadania dotyczy większej ilości odrębnych obiektów/kompleksów, wysokość dofinansowania oblicza się dla tych obiektów oddzielnie. Tak obliczona łączna wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4 mln zł.            

do góry