Ministerstwo Sportu i Turystyki Jakiej wielkości kluby, których infrastruktura ma być przedmiotem modernizacji, będą preferowane przy wyborze zadań inwestycyjnych do dofinansowania w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej? - FAQ -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

FAQ

Jakiej wielkości kluby, których infrastruktura ma być przedmiotem modernizacji, będą preferowane przy wyborze zadań inwestycyjnych do dofinansowania w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej?

W procesie oceny wniosków złożonych w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej, kluczowe znaczenie ma potencjał klubu sportowego, którego infrastruktura ma być przedmiotem planowanej modernizacji. W związku z tym, że ilość złożonych wniosków zdecydowanie przekracza posiadane przez resort zasoby finansowe, wobec czego wnioskodawcy konkurują między sobą, a do dofinansowania kwalifikują się jedynie te zadania inwestycyjne, które uzyskują najwyższą punktację (odpowiadające wymogom programu w najpełniejszy sposób), potencjał klubu sportowego jest decydujący.

 

W trakcie oceny tego potencjału, brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • ranga sportu – czy jest on masowy czy niszowy, czy jest sportem olimpijskim, powszechnym, łatwo dostępnym, promującym aktywność fizyczną);
  • ilość sekcji/kategorii wiekowych – premiowane są kluby wielosekcyjne o zróżnicowanym profilu sportowym – siła, szybkość, wytrzymałość, technika);
  • sukcesy sportowe klubu – premiowane są kluby, w których proces szkoleniowy zwieńczony jest sukcesem sportowym);
  • skala działalności klubu – preferowane są aktywne kluby, o dużej liczbie trenujących, pozwalające uzyskać korzystniejszy wskaźnik wydajności kosztowej w relacji nakład finansowy/ilość trenujących);
  • historia klubu – kryterium to premiuje kluby o dobrych tradycjach sportowych, które niezależnie od aktualnej sytuacji sportowej, mają odpowiedni potencjał rozwojowy wynikający z wyników sportowych w długim okresie czasu (zasada ciągłości, sentyment, doświadczenie etc.);
  • relacja pomiędzy specjalizacją klubu a zadaniem inwestycyjnym - określa, na ile inwestycja wprost poprawi warunki treningu w kluczowej sekcji (sekcjach).

 

Wnioski, które uzyskają najwyższą punktację w tych kryteriach oraz odpowiednio wysoką ocenę ekonomiczno-techniczną, zakwalifikują się do dofinansowania.

do góry