Ministerstwo Sportu i Turystyki Kiedy odbędą się nabory wniosków do poszczególnych programów? - FAQ -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

FAQ

Kiedy odbędą się nabory wniosków do poszczególnych programów?

Program modernizacji infrastruktury sportowej – luty 2017 r.

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – marzec 2017 r.

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – kwiecień 2017 r.

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu:

  • zgłoszenia do Planu Rocznego – do 15 marca 2017,
  • składanie wniosków przez wyłonionych beneficjentów – maj 2017 r. (szczegółowa procedura dotycząca tego programu, opisana została w jego treści)

Program inwestycji sportowych o znaczeniu ponadlokalnym – szacunkowo: maj/czerwiec 2017 r.

do góry