Ministerstwo Sportu i Turystyki W którym programie najlepiej złożyć wniosek? - FAQ -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

FAQ

W którym programie najlepiej złożyć wniosek?

Wnioskodawca sam musi określić, w który program najlepiej wpisuje się planowane zadanie inwestycyjne. Jeśli przedmiotem inwestycji będzie modernizacja obiektu służącego klubowi sportowemu, najodpowiedniejszym programem będzie Program modernizacji infrastruktury sportowej. Obiekt przyszkolny będzie z kolei wpisywał się w Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej, a lekkoatletyczny – w Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej. Ministerstwo planuje jeszcze realizację kolejnego programu – w miejsce dotychczasowego Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej. Będzie on zawierał szeroki katalog obiektów, na których realizację możliwe będzie otrzymanie dofinansowania – przede wszystkim tych, które nie wpisują się w założenia pozostałych programów.

 

Obiekty specjalistyczne, o wysokim potencjale sportowym, dedykowane potrzebom sportu wyczynowego, dla treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej czy organizacji zawodów, uzgodnione z polskimi związkami sportowymi, powinny być z kolei przedmiotem wniosku składanego do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

do góry