Ministerstwo Sportu i Turystyki Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 - Program Otwartych Stref Aktywności (OSA) -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Program Otwartych Stref Aktywności (OSA)

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

Mamy przyjemność poinformować, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019.

Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.

Otwarte Strefy Aktywności co do zasady powinny mieć wielofunkcyjny charakter, zatem nie muszą ograniczać się do funkcji wymaganych w minimalnym zakresie rzeczowym programu (wariant podstawowy lub rozszerzony). W ramach programu wnioskodawcy mogą zaplanować również inne funkcje sportowo-rekreacyjne stref lub zlokalizować je obok już istniejącej infrastruktury sportowej, tworząc dzięki temu zintegrowane obiekty przeznaczone do aktywnego wypoczynku, dające możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności. W ramach OSA wnioskodawcy mogą zaplanować m.in.: street workout park/kalistenika, skatepark, parkour, trampoliny, dodatkowe place zabaw, miniboiska, boiska plażowe, boiska do sportów ulicznych, rozbudowane strefy relaksu, w tym również o charakterze sezonowym, tory bmx, pumptrack, zewnętrzne ścianki wspinaczkowe itp. (dodatkowe zespoły urządzeń czy obiekty nie będą jednak kosztami kwalifikowanymi w programie).

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 11 lutego do 1 marca 2019 r.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT 

Wszelkich informacji w sprawie realizacji programu i składania wniosków o dofinansowanie, udzielają pracownicy Departamentu Infrastruktury Sportowej.

Jednocześnie informujemy, że planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego musi przewidywać wykonanie zadania do dnia 15.10.2019 r.”

 

do góry