Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Prawny - Departamenty i Biura -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Departamenty i Biura

dyrektor Joanna Olszewska
e-mail: dp@msit.gov.pl
tel.: (22) 2443 149
fax: (22) 2443 257

DEPARTAMENT PRAWNY odpowiada za działania legislacyjne w Ministerstwie oraz obsługę prawną Ministra oraz Ministerstwa, a także za sprawowanie nadzoru nad spółkami, w stosunku do których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa z tytułu posiadanych udziałów albo akcji, Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie, Polską Agencją Antydopingową z siedzibą w Warszawie, Polskim Laboratorium Antydopingowym z siedzibą w Warszawie oraz Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie.

Zakres działania Departamentu

do góry