Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Kontroli i Nadzoru - Departamenty i Biura -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Departamenty i Biura

Departament Kontroli i Nadzoru

Dyrektor: Jerzy Bazylewicz 
tel. (22) 2443 159
fax (22) 2443 283
e-mail: dk@msit.gov.pl

DEPARTAMENT KONTROLI i NADZORU odpowiada za prowadzenie kontroli działalności jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, jednostek w stosunku do których Minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych, a także za prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych oraz za sprawowanie nadzoru nad działalnością polskich związków sportowych.

Zakres działania Departamentu

 

 

 

do góry