Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki - Departamenty i Biura -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Departamenty i Biura

dyrektor Ewa Pawlak-Lewandowska
z-ca dyrektora Dominik Borek 
e-mail: turystyka@msit.gov.pl
tel.: (22) 2443 172
fax: (22) 2447 301

DEPARTAMENT TURYSTYKI odpowiada za programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki, wyznacza kierunki i priorytety oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu promocji turystyki na rynku krajowym i zagranicznym.

Zakres działania Departamentu

do góry