Ministerstwo Sportu i Turystyki Biuro Dyrektora Generalnego - Departamenty i Biura -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Departamenty i Biura

Biuro Dyrektora Generalnego

dyrektor Grzegorz Borkowski 
z-ca dyrektora Bożena Pajdała
e-mail: bg@msit.gov.pl
tel.: (22) 2443 118
fax: (22) 2443 272

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO odpowiada za realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania i ciągłości pracy Ministerstwa, organizacją pracy, realizacją polityki personalnej oraz z zakresami audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej określonymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Biuro odpowiada także za realizację spraw związanych z obsługą administracyjno-gospodarczą Ministerstwa, z gospodarowaniem majątkiem, gospodarką lokalową, zamówieniami publicznymi, bezpieczeństwem i higieną pracy, obsługą informatyczną oraz zapewnia właściwe narzędzia i warunki pracy pracownikom Ministerstwa. Dodatkowo do zadań Biura należy całość spraw w ramach realizacji zadań określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669), a także wykonywania zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

Zakres działania biura

 

do góry