Ministerstwo Sportu i Turystyki Gabinet Polityczny Ministra - Departamenty i Biura -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Departamenty i Biura

Gabinet Polityczny Ministra

Szef Gabinetu Politycznego Przemysław Zawistowski
tel.: (22) 2443 142
​fax: (22) 2443 255

GABINET POLITYCZNY MINISTRA realizuje zadania określone przez Ministra.

Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należą sprawy dotyczące w szczególności współdziałania Ministra z organami władzy państwowej w tym administracji rządowej i samorządowej, a także z organizacjami społecznymi w tym w szczególności partiami politycznymi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi, wynikające z jego funkcji politycznej.

Gabinetem Politycznym Ministra kieruje Szef Gabinetu Politycznego.

do góry