Ministerstwo Sportu i Turystyki Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego porozumienia o rozszerzeniu współpracy pomiędzy Instytutem Sportu – PIB a Polskim Związkiem Kolarskim - Sport -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego porozumienia o rozszerzeniu współpracy pomiędzy Instytutem Sportu – PIB a Polskim Związkiem Kolarskim

W środę w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu Pana Jana Widery oraz władz Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i Polskiego Związku Kolarskiego. Wydarzenie zwieńczone zostało podpisaniem listu intencyjnego dotyczącego porozumienia o rozszerzeniu współpracy pomiędzy Instytutem Sportu – PIB a Polskim Związkiem Kolarskim.

Z uwagi na wieloletnie i owocne wspólne działania strony postanawiały rozszerzyć swoją współpracę poprzez określenie głównych obszarów badawczych, a także przygotowanie indykatywnego planu prac badawczo – rozwojowych, przeprowadzanie wspólnych projektów i badań w okresie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Omówiono współpracę w zakresie organizacji szkoleń oraz konferencji naukowych dla środowiska kolarskiego i upowszechniania wyników badań naukowych. Scharakteryzowano i omówiono model współpracy oraz zadeklarowano rozszerzenie badań ukierunkowanych na identyfikację i wspieranie talentów. Badania mają szerzej obejmować grupy najmłodszych zawodników – szkolonych w szkółkach kolarskich oraz ośrodkach wojewódzkich.

Ministerstwo Sportu i Turystki pełni istotną rolę we współpracy obu podmiotów, w tym organizuje system monitorowania sportu młodzieżowego oraz dofinansowuje badania we wszystkich grupach wiekowych zawodników. Pan Jan Widera, Podsekretarz Stanu MSiT wskazał na rolę i znaczenie Instytut Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z polskim związkami sportowymi oraz podkreślił sukcesy sportowe kolarzy. Poinformował również o dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kwotą 600 000 zł realizacji projektów badawczych.

ŹródłoInstytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

do góry