Ministerstwo Sportu i Turystyki Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2019 roku zadania - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (rozstrzygnięcie Ministra Sportu i Turystyki z 14 marca 2019 r.) - Dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport powszechny

Dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2019 roku zadania - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (rozstrzygnięcie Ministra Sportu i Turystyki z 14 marca 2019 r.)

Lista podmiotów,  którym  przyznano  dofinansowanie na  realizację w 2019 roku zadania -  Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (rozstrzygnięcie Ministra Sportu i Turystyki z 14 marca 2019 r.)

do góry