Ministerstwo Sportu i Turystyki Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2019 r. zadania - „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” w II naborze w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w 2019 roku, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (rozstrzygnięcie Ministra Sportu i Turystyki z 29 marca 2019 r.). - Dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport powszechny

Dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2019 r. zadania - „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” w II naborze w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w 2019 roku, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (rozstrzygnięcie Ministra Sportu i Turystyki z 29 marca 2019 r.).

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2019 r. zadania - „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” w II naborze w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w 2019 r., finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (rozstrzygnięcie Ministra Sportu i Turystyki z 29 marca 2019 r.).

do góry