Ministerstwo Sportu i Turystyki WAŻNE - Świadczenia pieniężne -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenia pieniężne

Świadczenie pieniężne przysługuje tylko osobie uprawnionej, która wnioskując o przyznanie świadczenia otrzymała stosowną Decyzję wydaną przez Ministra Sportu i Turystyki.
W chwili śmierci świadczeniobiorcy ostatnie świadczenie wypłacane jest za miesiąc, w którym nastąpił zgon.
O zgonie świadczeniobiorcy powinna poinformować Ministerstwo jego rodzina lub inne osoby spokrewnione, mając na uwadze, że w przypadku nieotrzymania stosownej informacji Ministerstwo będzie domagało się od spadkobierców zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń pieniężnych.
do góry