Ministerstwo Sportu i Turystyki "Przyjaźń 84" - Świadczenia pieniężne -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenia pieniężne

Sprawy świadczeń pieniężnych dla reprezentantów Polski zakwalifikowanych na igrzyska olimpijskie odbywające się w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach „Przyjaźń 84" unormowane są w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.).

Poniżej zamieszczamy listę osób uprawnionych do otrzymania ww. świadczenia. Lista została opracowana przez Polski Komitet Olimpijski i zawiera 66 nazwisk osób, które wg dokumentacji PKOl spełniają kryteria zawarte w art.36 ustawy czyli:

  • zdobyli medale na zawodach „Przyjaźń 84",
  • znajdowali się w składzie polskiej reprezentacji, mającej uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku.

Nie zawiera nazwisk sportowców, którzy otrzymują już świadczenie pieniężne z innego tytułu.

Osoby zainteresowane, które spełniają kryteria ustawy, proszone są o wypełnienie druku Wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z budżetu państwa dla medalistów zawodów „Przyjaźń 84"  i dołączenie do niego następujących dokumentów:

  • zaświadczenie z Polskiego Komitetu Olimpijskiego o zakwalifikowaniu do składu reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w Los Angeles oraz o zdobyciu medalu na zawodach „Przyjaźń 84",
  • zaświadczenie z polskiego związku sportowego o zaprzestaniu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • osoby na stałe mieszkające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składają dodatkowo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (ksero dowodu osobistego lub paszportu – potwierdzone za zgodność z oryginałem, bądź inny dokument zawierający żądane informacje).

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z budżetu państwa wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Sportu i Turystyki, osobiście bądź wysłać listem poleconym.

Osoba do kontaktu w sprawach wniosków i dokumentów: Agnieszka Ludwicka tel. 22 24-43-243, e-mail: agnieszka.ludwicka@msit.gov.pl 

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia, zmiany danych: Agnieszka Długosz, tel. 22 24-43-231, e-mail: agnieszka.dlugosz@msit.gov.pl

UWAGA!

Poniżej zamieszczony został aktualny formularz Wniosku. Formularz opublikowany jest w formacie dokumentu PDF, który umożliwia wypełnienie i wydruk dokumentu.
Do przeglądania, wypełnienia i drukowania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Jeżeli dokument nie otwiera się należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader

do góry