Ministerstwo Sportu i Turystyki Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Dofinansowanie projektów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Dofinansowanie projektów

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje możliwość dofinansowania spotkań młodzieży o charakterze sportowym.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w roku 1991 przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Warunkiem przyznawania dotacji jest rzeczywiste spotkanie, tzn. młodzież z obu krajów musi wspólnie brać udział w realizacji całości programu.

Oto przykłady takich programów:

  • spotkania młodzieży z Polski i Niemiec
  • spotkania polsko-niemieckie z młodzieżą z kraju trzeciego
  • praktyki i hospitacje
  • kursy kształceniowe dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
  • podróże do miejsc pamięci
  • publikacje, media

PNWM nie finansuje podmiotów (np. stowarzyszeń, szkół, gmin, osób prywatnych, zakładów), lecz ich projekty. Dotowane mogą być projekty, na które polski i niemiecki partner złożą wspólnie wniosek. Są to projekty, które prowadzą do spotkań lub są ich wynikiem jak np. różnego rodzaju publikacje, wystawy lub szkolenia dla opiekunów/multiplikatorów prowadzących polsko-niemiecką wymianę młodzieży.

PNWM jako organizacja dwunarodowa posiada dwa równorzędne biura: jedno w Warszawie i drugie w Poczdamie, ale nie znaczy to, że każde z nich opowiada za jeden kraj. Każde z nich odpowiada zgodnie z merytorycznym podziałem obowiązków za obydwa kraje. Spotkania młodzieży o charakterze sportowym leżą w kompetencji biura w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: www.pnwm.org

 

do góry