Ministerstwo Sportu i Turystyki ERASMUS+ SPORT - Dofinansowanie projektów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Dofinansowanie projektów

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Realizacja nowego programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży. Ponadto po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie. Celem programu jest również modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Struktura Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i zawiera trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

Dodatkowo Erasmus+ obejmuje 2 rodzaje działań uzupełniających zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i są prowadzone przez Narodowe Agencje. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Poza trzema kluczowymi akcjami programu Erasmus+ zarządzanymi przez Narodowe Agencje Programu instytucje i organizacje w Europie mają również możliwość realizowania, na poziomie europejskim, w pełni scentralizowanych działań – projektów centralnych.

To projekty realizowane we współpracy z europejskimi partnerami. Są wdrażane i zarządzane przez Komisję Europejską zarówno bezpośrednio lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do tej agencji.

Projekty centralne programu Erasmus+

 • Akcja 1 – Studiowanie i wolontariat w innym kraju (ang. Learning in another country)
 • Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (ang. Cooperation for innovation and good practices)
 • Akcja 3 – Wsparcie dla reform w obszarze edukacji (ang. Support to policy reforms)
 • Jean Monnet
 • Erasmus+ Sport

Dodatkowe informacje o programie Erasmus+ Sport można uzyskać pod numerem (22)463-12-67 lub wysyłając e-mail na adres centralne@erasmusplus.org.pl.

Projekty Erasmus+ Sport muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

 • walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
 • promocja oraz wsparcie dobrego zarządzania w sporcie i w zakresie prowadzenia dwutorowej kariery sportowców;
 • promocja wolontariatu sportowego oraz podnoszenie świadomości na temat roli aktywności fizycznej, która bardzo korzystnie wpływa na zdrowie.

Działania w dziedzinie sportu oraz terminy składania wniosków w 2019 r.:

 • 4 kwietnia 2019 r. Współpraca partnerska
 • 4 kwietnia 2019 r. Małe partnerstwa współpracy
 • 4 kwietnia 2019 r. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków, rezultaty selekcji wniosków oraz ogłoszenia o organizowanych przez Komisję Europejską spotkaniach informacyjnych znajdują się na stronie Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ regularnie organizuje spotkania informacyjne w zakresie poszczególnych akcji programu Erasmus+. Wszystkie odbywają się w ramach Akademii Erasmus+.

 

 

do góry