Ministerstwo Sportu i Turystyki Współpraca regionalna -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna Ministerstwa Sportu i Turystyki odbywa się przede wszystkim w ramach struktur regionalnych organizacji międzynarodowych, a więc Unii Europejskiej (więcej informacji w zakładce „Współpraca w ramach UE”) i Rady Europy.

Inną formułą współdziałania jest Grupa Wyszehradzka (V4). Oprócz spotkań i konsultacji na szczeblu ministerialnym i eksperckim pomiędzy przedstawicielami Polski, Czech, Słowacji i Węgier, w ramach tego ugrupowania od 1994 r. odbywają się młodzieżowe zawody sportowe w wybranych olimpijskich dyscyplinach sportu pod nazwą „Turniej Nadziei Olimpijskich

do góry